GARANTINĖS SĄLYGOS
Visoms prekėms suteikiama gamintojo garantija, kurios sąlygas rasite garantiniuose talonuose. Šviestuvams suteikiama 6 mėn. garantija nuo pardavimo datos. Prekės gamintojo garantiniai įsipareigojimai galioja tik tuo atveju, jei nepažeistos prekės eksploatavimo sąlygos, kurios nurodytos garantiniame talone ir prekės naudojimo instrukcijoje. Norėdami išvengti nesusipratimų, primygtinai prašome Jūsų atidžiai perskaityti prekės eksploatavimo instrukciją ir garantinių įsipareigojimų sąlygas.

Atkreipiame dėmesį, kad:

1. Gamintojo garantija netaikoma:
1.1 natūraliai susidėvinčioms prekių dalims;
1.2 jei prekė yra mechaniškai pažeista,buvo ardyta ar kitaip paveikta; gedimams, kuriuos sukėlė į vidų patekę pašaliniai daiktai, medžiagos, skysčiai;
1.3 jei gedimas atsirado dėl per aukštos įtampos ar jos šuolių;
1.4. jei prekė buvo naudota ne pagal paskirtį;
1.5 jei eksploatacines medžiagos neatitinka gamintojo keliamų reikalavimų (pvz. naudojamos per didelio galingumo lemputės);
1.6 gedimams, atsiradusiems naudojant medžiagas ar atsargines dalis, kurios nėra originalios arba rekomenduojamos gamintojo;
2. Šviestuvams garantija taikoma tik tuo atveju, kai juos sumontuoja atitinkamą kvalifikaciją turintis elektros prietaisų specialistas.
3. Pateikdami prekę garantiniam remontui, būtinai pateikite prekės pirkimo dokumentą. Garantijos galiojimo metu garantinis remontas atliekamas nemokamai. Prekės pirkimo dokumentas (PVM sąskaita faktūra) kartu yra ir garantinis talonas.
4. Garantija prekei netaikoma, jei prekė buvo naudojama ne pagal paskirtį ar buvo pažeistos naudojimo ir įrengimo sąlygos.
5. Garantija prekei netaikoma, esant mechaniniams pažeidimams, kurie atsirado po to, kai prekė buvo perduota pirkėjui.

Kokybiškų surinktų šviestuvų grąžinti negalima, išskyrus sąlygas, aprašytas PREKIŲ GRĄŽINIME. Tuo atveju, jei nusipirkę prekę, pastebėjote, kad ji yra nekokybiška, Jūs turite teisę grąžinti tokią prekę mums per 7 (septynias) darbo dienas nuo pristatymo Jums dienos. Tokiu atveju netinkamos kokybės prekė nemokamai pakeičiama į kokybišką prekę arba Jums grąžinami sumokėti pinigai.