Paslaugų teikimo sąlygos  


I. Bendrosios nuostatos

1. Lampshop.lt internetinės parduotuvės (toliau - Parduotuvė) taisyklės (toliau - Taisyklės) taikomos Klientui teikiant užsakymą Lampshop.lt  Parduotuvėje.

2. Lampshop.lt turi teisę koreguoti Parduotuvės Taisykles. Klientui apsiperkant Parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu (nurodomos prie užsakymo).

3. Klientui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymą Lampshop.lt, jeigu jis nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas prekes, jis patvirtina savo pritarimą Taisyklėms uždėdamas varnelė prie paslaugų teikimo sąlygų ir paspausdamas „Patvirtini užsakymą“. Tais atvejais, kai Klientas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai Taisyklių daliai, jis privalo nepateikti užsakymo elektroniniu būdu Lampshop.lt, priešingu atveju laikoma, jog Klientas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Parduotuvės Taisyklėmis.

4. Lampshop.lt atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

II. Privatumo politika

1. Klientas, norėdamas užsisakyti prekių iš Lampshop.lt Parduotuvės, turi užsiregistruoti Lampshop.lt internetinėje svetainėje, įvedant savo registracijos vardą ir slaptažodį. Lampshop.lt patvirtina, jog registracijos faktas kartu nereiškia, jog Klientui bus siunčiami informaciniai pranešimai, išskyrus tuos, kurie būtini prekių užsakymui ir pristatymui.

2. Klientui užsakant prekes, turi būti nurodomi prekių pristatymui būtini asmeniniai Kliento duomenys: vardas, pavardė, adresas, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numeris ir kiti, pristatymui būtini duomenys. Lampshop.lt patvirtina, jog tokie duomenys bus išimtinai naudojami prekių užsakymo ir pristatymo tikslais. Tretiesiems asmenims bet kokie Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais. UAB Hexagona, internetinės parduotuvės valdytoja, yra registruota Valstybinės duomenų inspekcijos, duomenų tvarkytojų registre. Registravimo numeris P5759

III. Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos

1. Klientas apsilankęs Parduotuvės internetiniame puslapyje pasirenka jam patinkančias prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.

2. Suformavus prekių krepšelį, Klientas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes.

3. Visais atvejais laikoma, jog Klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis Parduotuvės Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.

 IV. Garantijos ir prekių kainų nustatymas

1. Kiekvienos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės Parduotuvėje.

2. Lampshop.lt nurodo, o Klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės, nurodytos Parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos.

3. Klientas sutinka, jog, jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą elektroninėje Parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme. Klientas sutinka, kad prekių kaina elektroninėje parduotuvėje Lampshop.lt ir parduotuvėje Kaune, esančioje savanorių pr. 186, gali nesutapti.

4. Kainos el. Parduotuvėje ir užsakyme nurodomos Eurais su visais mokesčiais.

5. Lampshop.lt parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas privalo pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai telefonu Lampshop.lt, o šis įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl Lampshop.lt ar jo vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. Lampshop.lt per protingą, su Klientu suderintą terminą, trūkumų nepašalinus,  Klientas turi teisę savo teises ginti LR Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.

6. Prekių garantiniai terminai ir garantinės salygos plačiau aprašytos Garantinėse sąlygose.

V. Apmokėjimo tvarka ir terminai

1. Klientas atsiskaito už savo užsakytas prekes vienu iš Lampshop.lt Parduotuvėje nurodytų būdu.

2. Jeigu klientas pasirinko vieną iš internetinio atsiskaitymo būdų, jis įsipareigoja už užsakytas prekes atsiskaityti nedelsiant, priešingu atveju, jis praranda teisę reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo, kadangi pagal Kliento užsakymą prekių siuntinys pradedamas formuoti tik Lampshop.lt gavus apmokėjimą už prekes.

3. Jeigu klientas pasirinko atsiimti prekę pats mūsų nurodytu adresu, jis turi teisę apmokėti už prekes grynaisiais pinigais atvykus jų atsiimti. Prekės suruošiamos tik po to, kai su klientu susisiekiama ir įsitikinama, kad užsakymas yra tikras ir prekės jis atvyks pasiimti pats.

VI. Prekių grąžinimas

Vartotojų įsigytų prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, 2001 m. rugpjūčio 17 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones taisyklių patvirtinimo“, 2001 m. birželio 29 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“.

Remiantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, 2001 m. rugpjūčio 17 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones taisyklių patvirtinimo“:

1. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę atsisakyti pirkimo - pardavimo ar paslaugų teikimo sutarties, sudarytos naudojant ryšio priemones, pranešdamas raštu apie tai pardavėjui ar paslaugos teikėjui per septynias darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos (kai parduodamas daiktas).

2. Prekės grąžinamos originalioje prekės ir siuntos pakuotėje (su instrukcija ir garantiniu talonu, jei jie buvo pateikti su preke). Pirkėjas turi teisę nutraukti sutartį, jeigu daiktas nebuvo sugadintas ar jo išvaizda iš esmės nepasikeitė. Daikto ar jo pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą daiktą, negalima laikyti esminiais daikto išvaizdos pakeitimais.

3. Grąžinant būtina pateikti originalią PVM sąskaitą faktūrą, kurią Pirkėjas gavo kartu su siunta, jei grąžinamos visos pagal atitinkamą PVM sąskaitą faktūrą patiektos prekės, arba PVM sąskaitos faktūros kopiją, jei grąžinama dalis pagal atitinkamą PVM sąskaitą faktūrą patiektų prekių, bei ranka pildytą ir pasirašytą pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymo pranešimo formą, kurioje būtina nurodyti atsisakymo priežastį.
Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

3.1 grąžinama prekė turi būti originalioje ir tvarkingoje pakuotėje;
3.2 prekė turi būti pirkėjo nesugadinta;
3.3 prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.);
3.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo pirkta.

4. Prekes grąžinate Jūs savo transportu, išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl prekės kokybės. Kai grąžinama nekokybiška prekė, mes įsipareigojame pasiimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju, kai mes neturime analogiškos prekės, grąžiname Jums už prekę sumokėtus pinigus.

5. Pardavėjui gavus grąžinamas prekes ir įvertinus jų kokybę, per 15 dienų nuo raštiško pranešimo apie pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymą gavimo bus grąžinta prekės kaina. Prekės pristatymo išlaidos grąžinamos nebus.
Į visus Jūsų klausimus mes mielai atsakysime el. paštu info@lampshop.lt

 VII. Prekių pristatymas

1. Lampshop.lt įsipareigoja prekes pristatyti Klientui ne vėliau kaip per 1 – 7 darbo dienas nuo patvirtinimo apie užsakymo vykdymą išsiuntimą Klientui. Toks terminas netaikomas tais atvejais, kai Lampshop.lt sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Klientas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Klientas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. Tokiu atveju, Lampshop.lt įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Klientu ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

2. Klientas įsipareigoja, užsakydamas prekes, nurodyti prekių pristatymo vietą, bei asmenį, kuris priims prekes.

3. Klientas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Kliento pateiktais duomenimis, Klientas neturi teisės reikšti Lampshop.lt pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

4. Prekės, užsakytos Lampshop.lt internetinėje parduotuvėje, pristatomos per kurjerių tarnybą kliento nurodytu adresu. Lampshop.lt visais atvejais atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Klientui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Kliento kaltės arba nuo Kliento priklausančių aplinkybių.

5.  Klientas privalo nedelsiant informuoti Lampshop.lt elektroniniu paštu:

a) jeigu gavus patvirtinimą iš Lampshop.lt, kad prekės išsiųstos, per 4 darbo dienas siunta nėra pristatoma;

b) visais atvejais nedelsiant informuoti Lampshop.lt, jeigu siunta pateikiama pažeistoje pakuotėje; taip pat tais atvejais, kai siuntoje pateikiamos ne užsakytos prekės arba netinkamas tokių prekių kiekis, nepilnas prekių komplektas ir pan.

6. Visais atvejais, kai atsiimate prekes, o pakuotė yra suplėšyta, šlapia ar kitokiu būdu išoriškai pažeista, Klientas privalo pristatymo patvirtinime nurodyti (parašyti pastabas) arba surašyti atskirą aktą dėl tokių trūkumų. Tai Klientas privalo įgyvendinti dalyvaujant siunta atiduodančio darbuotojo akivaizdoje. Tokių veiksmų neatlikus, Lampshop.lt atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Klientą dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Klientas nepažymėjo siuntos pristatymo patvirtinime.

 VIII. Kitos nuostatos

1. Visi pranešimai Lampshop.lt turi būti teikiami elektroniniu paštu info@lampshop.lt arba telefonu +370 684 21172.

2. Sutartis sudaroma, vykdoma ir visas bendravimas tarp Kliento ir Lampshop.lt vyksta valstybine kalba.

3. Lampshop.lt turi teisę panaikinti užsakymą, jeigu per 7 dienas nebuvo gautas apmokėjimas už užsakytas prekes. Užsakymo panaikinimas netaikomas, kai iš anksto apmokėjimo terminas buvo sutartas su Lampshop.lt telefonu ar elektroniniu paštu